top of page
lioness-753438_1920.jpg

כעס הוא רגש טבעי.

כעס מאפשר לנו לשמור על עצמנו, להגן על הערכים ועל הגבולות שלנו. כעס עוזר להניע תהליכים בקשר עם אחרים – הוא עוזר לנו לזהות שמשהו אינו כשורה, והוא הדרך שלנו להודיע לסביבה שדרוש שינוי.

אלא שלא תמיד קל לשלוט בכעס. לא תמיד קל לזהות שהוא מתקרב, לפעמים אנחנו מבחינים בו רק אחרי שהתפרץ. וכשהוא מתפרץ בכח רב מדי, הוא עלול לשרוף.

כעס עשוי לגרום לנו לפגוע באחרים או בעצמנו (מילולית, פיזית, רגשית, כלכלית או בכל אופן אחר). הוא עלול להתגבר בזמנים של לחץ, חרדה, כאב, עייפות או רעב וכן תחת השפעת סמים או אלכוהול.

  • האם אתם כעסנים?

  • האם הכעס גורם לכם להתפרצויות שאתם מצטערים עליהן בדיעבד? 

  • האם אתם מוצאים את עצמכם פוגעים בקרובים אליכם בלי שהתכוונתם? 

 

נסו לדמיין שאתם לומדים לזהות את הטריגרים  להתפרצות כעס, ויש לכם כלים פשוטים ומעשיים כדי למנוע אותה –

אתם יודעים מה כן לעשות ומה לא לעשות,

אתם יודעים לכמה זמן אתם זקוקים, ומה תעשו בהמשך,

אתם יודעים איך להביע את הכעס, ואיך לשקף לקרובים לכם מה מפריע לכם.

אתם לא מתעלמים ממה שמכעיס אתכם ולא מבליגים על דברים שמפריעים לכם.

אבל אתם מנהלים את הכעס, במקום שהוא ינהל אתכם.

בטיפול קוגניטיבי התנהגותי אפשר ללמוד להבין את הסיבות לכעס, אפשר לפתח מודעות לסיבות להתפרצות, ואפשר ללמוד לשלוט בה.

ניהול כעסים, ישפר במידה ניכרת את איכות החיים שלכם ושל הקרובים אליכם.

עלות פגישת טיפול: 300 ש"ח לפגישה של 50 דקות.

כעס

bottom of page